Praatboeken

»|Product omschrijving
 

Het is een praktisch trainingsprogramma voor de basisvaardigheden spreken en luisteren. Een helder onderwijsleerpakket, onmisbaar bij de begeleiding van zowel jonge als oudere kinderen met spraak-/taalproblemen en/of verstandelijke handicaps. Kunnen lezen is daarbij niet noodzakelijk, omdat duidelijke illustraties het geschreven woord vervangen.

Jos en Femke staan centraal in de praatboekenserie. De serie bevat 15 thema’s die sterk aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Enkele thema’s zijn: Dat ben ik, Vakantie, Politie en brandweer, Eten, Wonen, Boodschappen doen.

Elk praatboek is uitgewerkt op drie niveau’s. De totale serie komt daarmee op 45 afzonderlijke boeken.

De drie niveau’s kunnen als volgt worden gekarakteriseerd.

Niveau A

Een beginnend spreek-/taalniveau voor hen die één of twee woordzinnen kunnen gebruiken.

Het luisteren en proberen mee te doen staan bij dit niveau centraal.

Leeftijd tussen 4-7 jaar. Taalontwikkelingsniveau tussen 2 en 4 jaar.

Niveau B

Een meer gedifferentieerd spreektaalniveau voor ieder die 3-, 4- en meerwoordzinnen gaan gebruiken.

Het meedoen, imiteren en zelf spreken staan hier centraal.

Leeftijd tussen 6-12 jaar. Taalontwikkelingsniveau tussen 4 en 6 jaar.

Niveau C

Een meer gevorderd spreektaalniveau voor hen die langere zinnen kunnen maken.

Het zelf doen en het zelfstandig verwoorden staan op de voorgrond.

Leeftijd 12-18 jaar met een taalontwikkeling die nog een achterstand vertoond.

De praatboeken bevatten taalopdrachten en daarmee samenhangende plak-, knip-, kleur- en speelopdrachten. Alle taalopdrachten zijn rijk geïllustreerd. Bij de hele serie praatboeken is een handleiding verkrijgbaar.

 

»|Leveranciers
 

Uitgeverij edu-desk: www.edu-desk.nl/info/

 

»|Prijs
 

 

 
»|Product foto(s)
 


 

<< terug


Door: Anne Heijthuijsen, Petra Mulleners, Patricia Onstein, Thea Swinkels

Voor eventuele typefouten in teksten en prijzen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.