Cogpack

»|Product omschrijving
 
Cogpack is een programma met oefeningen die een breed gebied van cognitieve functietraining bestrijken. De bijna 60 oefeningen verschillen qua doel, taakduur en moeilijkheidsgraad. Ze zijn onder meer gericht op het verhogen van reactiesnelheid, het verbeteren van aandacht en geheugengebruik, taal, rekenen en visuomotoriek.

Voorbeelden van oefeningen op de verschillende terreinen zijn:

·         Visueel motorisch: een bewegend figuur sturen; volgen of markeren met de muis; lijnen of taarten delen; reproduceren of spiegelen van een tekening; een stuiterende bal tegenhouden.

·         Aandacht: scannen; letter- teken herkenning; vallende sterren vangen; lopende band simulatie; verbinden van punten en continuous performance.

·         Taal: gebruik van diverse cues om woorden te vinden; vragen over tekst-inhoud; toekennen van titel aan gedicht; woorden of syllabes in volgorde plaatsen; anagrammen; vocabulaire.

·         Geheugen: onthouden van woorden, plaatjes, labels, patronen, tekens, adressen, routes, scènes. Diverse recall en herhalingsversies, nu ook met gesproken woorden, boodschappen en adressen.

·         Rekenen/logica: problemen oplossen op het gebied van geometrie; hoofdrekenen; hoeveelheden; getallen; rekenen met geld (o.a. wisselen met kleingeld en bankbiljetten); rekenen met gewichten en maten.

Van Cogpack is nu de 32-bits-versie beschikbaar. In deze versie zijn enkele nieuwe oefeningen opgenomen met gesproken woorden: onthouden van woorden, boodschappen, opzoeken van gesproken plaatsnamen en dictee.

De therapeut kan losse oefeningen kiezen, maar het is ook mogelijk thematisch een keuze te maken of individuele series samen te stellen. Het programma scoort automatisch de prestaties. De resultaten kunnen worden vergeleken met normgegevens.

 

»|Leveranciers
 

www.cogpack.com

 

»|Prijs
 
prijs op aanvraag
 
»|Product foto(s)
 
 
 

<< terug


Door: Anne Heijthuijsen, Petra Mulleners, Patricia Onstein, Thea Swinkels

Voor eventuele typefouten in teksten en prijzen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.