Mindexpress

»|Product omschrijving
 
Mind Express 4


Uitgebreid programma voor het inrichten van dynamische communicatiehulpmiddelen.

Mind Express is een gebruiksvriendelijk en flexibel softwarepakket dat gebruikt kan worden voor het creëren van vocabulaires, oefeningen en spelletjes voor communicatie en therapie. De Mind Express software bevat alles wat nodig is voor de inrichting van een persoonlijke communicatiehulpmiddel: uitgebreide symbolensets, spraakuitvoer, woord-, zins- en symboolvoorspelling, een grammaticamodule, diverse bedieningsmogelijkheden, etc. Daarnaast kan Mind Express gebruikt worden voor het aanleren van basisvaardigheden zoals het herkennen van kleuren en vormen, lezen en tellen, door middel van op maat gemaakte oefeningen en spelletjes. Mind Express kan ook gebruikt worden voor het maken van papieren communicatiekaarten.

Mind Express 4 is ten opzichte van versie 3 geheel vernieuwd: het programma heeft veel nieuwe functies, maar werkt gebruiksvriendelijker en sneller.

Mind Express 4 wordt standaard geleverd met SymbolStix en Sclera pictogrammen, bij elkaar zo'n 21.000 symbolen. Optioneel zijn ook de blibliotheken PCS, Widget, Beta, Picto en Picture This verkrijgbaar. Daarnaast kunnen eigen foto's en plaatjes gebruikt worden.

Met deze symbolen kunnen eenvoudig communicatiekaarten gemaakt worden. Op elke "knop" kan een tekst en één of meer afbeeldingen geplaatst worden. Voldoet een symbool niet helemaal aan de eisen, dan kan het met behulp van de ingebouwde eenvoudige editor bewerkt worden. De "actie" van een knop bepaalt wat deze doet als de eindgebruiker erop drukt. Er zijn uiteenlopende acties beschikbaar, van het uitspreken van een spraakboodschap of het schrijven van een woord of zin, tot geavanceerde functies voor o.a e-mailen, omgevingsbediening en het bedienen van de pc. Met een zinsbalk in de communicatiekaart kan de gebruiker symbolen of woorden samenvoegen tot zinnen. De ingebouwde grammaticamodule zorgt daarbij voor een automatische vervoeging van werkwoorden, meervoudsvorming en adjectiefverbuiging.

Geletterde gebruikers kunnen gebruik maken van letter- en/of woordkaarten. Bij de invoer van tekst wordt de gebruiker geholpen door de ingebouwde woord- en zinsvoorspeller. Ook kunnen deze gebruikers Mind Express gebruiken als toetsenbord om in andere Windowsprogramma's te typen.

Woorden en zinnen kunnen worden uitgesproken door de geïntegreerde, zeer natuurlijk klinkende synthetische stem (naar keuze RealSpeak of Acapela). Daarnaast is het mogelijk zelf spraakboodschappen op te nemen en aan de knoppen te koppelen.

Mind Express kan bediend worden met een muis, joystick, trackball of aanraakscherm, maar ook met oogbesturing, of scannend met één of twee schakelaars. Daarbij zijn het scanpatroon en de scansnelheid aanpasbaar. Ook auditieve scanning en automatische selectie (“dwellselectie”) behoren tot de mogelijkheden.

Een belangrijke nieuwe functie van Mind Express 4 is de mogelijkheid dynamische lijsten te maken. Een dynamische lijst beslaat een beperkt aantal (bijv. 5) vakken van het vocabulaire, waarbinnen een volledige categorie kan worden weergegeven. Met de knop Volgende kan de gebruiker scrollen naar de volgende (5) symbolen van de betreffende lijst of categorie. De rest van de pagina blijft daarbij gewoon staan. Op die manier kan een uitgebreid vocabulaire gemaakt worden, op slechts een beperkt aantal pagina's.

De verbeteringen en nieuwe mogelijkheden van Mind Express 4 op een rij:

 • niet meer alleen vaste roosters, maar ook vrije indelingen mogelijk, zodat knoppen op een willekeurige plek geplaatst kunnen worden
 • verbeterde functies op het gebied van kleurgebruik, stijlen en knopvormen
 • meerdere symbolen op één knop
 • symbolen bewerken: geef symbolen een andere kleur of teken er iets bij
 • uitbreiding van de voorspellingsfunctie: naast woordvoorspelling nu ook zins- en symboolvoorspelling
 • gebruik van fonetische spraak binnen een letterkaart
 • niet langer een statische zinsbalk ("brief") maar in plaats daarvan een flexibele notitiefunctie
 • de inhoud van de zinsbalk is gemakkelijker op te slaan en weer op te roepen, op de knop is nu de opgeslagen inhoud te zien
 • mogelijkheid dynamische lijsten te maken
 • modules voor telefonie, sms, e-mail en webcam zijn niet meer optioneel, maar standaard geïntegreerd
 • sterk verbeterde functionaliteit voor het afspelen van muziek en video
 • sterk uitgebreide opties voor e-mail, sms, telefonie, agenda en multimedia
 • ingebouwd adresboek, dat gebruikt kan worden binnen verschillende modules, zoals e-mail en sms
 • ingebouwde agenda, zowel door de gebruiker als begeleider in te vullen
 • verbeterde Windowscontrole: via Mind Express is volledige aansturing van o.a. Word, Outlook en Explorer mogelijk
 • scaninstellingen zijn vereenvoudigd en uitgebreid met o.a. vertraging en achterwaarts scannen
 • wisselen tussen gebruikers is nu ook voor de gebruikers zelf toegankelijk
 

»|Leveranciers
 

Rdg Kompagne: www.kompagne.nl

 

»|Prijs
 
prijs op aanvraag
 
»|Product foto(s)
 


 

<< terug


Door: Anne Heijthuijsen, Petra Mulleners, Patricia Onstein, Thea Swinkels

Voor eventuele typefouten in teksten en prijzen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.