Dyspraxieprogramma

»|Product omschrijving
 

• Compleet trainingsprogramma
• Didactische opbouw
• CD-rom met alle oefenbladen beschikbaar

Doel
Aanleren en oefenen van spraakklanken.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen met kenmerken van een verbale ontwikkelingsdyspraxie.

Beschrijving
Het Dyspraxieprogramma is een compleet trainingsprogramma en is gebaseerd op een spraakproductiemodel. Het natuurlijke leerproces, dat bij kinderen met kenmerken van een verbale ontwikkelingsdyspraxie niet of niet correct is verlopen, wordt als het ware opnieuw uitgevoerd. Het kind krijgt de gelegenheid systematisch alle spraakklanken te verwerven en deze geprogrammeerd in verschillende contexten, opklimmend in moeilijkheidsgraad, toe te passen.

Het programma bestaat uit twee delen. Deel I geeft de theorie over het dyspractische beeld. Deel II is de handleiding voor het diagnostisch onderzoek en de praxis van het programma. In het diagnostisch onderzoek wordt door onderzoekstaken en via gesystematiseerde observatie een spraakprofiel van het kind vastgesteld. De gebruikte instrumenten zijn: een gestandaardiseerd interview, het invullen van de checklist van dyspraxiekenmerken op basis van observatie- en onderzoeksgegevens, het invullen van het spraakprofiel op basis van het uit laten voeren van verschillende spreektaken en een proefbehandeling met taken uit het Dyspraxieprogramma.

Het Dyspraxieprogramma kent tien niveaus, met daaraan voorafgaand een mondmotoriek- en sensibiliteitstraining. De eerste vijf niveaus trainen aanvankelijk herhalende spreekbewegingen op klankniveau. In niveau 6 tot en met 10 gaat het om het leren toepassen van de getrainde samengestelde articulatiebewegingen in syllaben, woorden en zinnen.

De effectiviteit van de aanpak met behulp van het Dyspraxieprogramma is tot nu toe onderzocht in de klinische situatie. Waar mogelijk zijn voor het diagnostisch onderzoek normtabellen opgenomen. De in de praktijk opgedane ervaringen met het therapieprogramma lijken in alle gevallen de keuze voor deze aanpak te ondersteunen.

Kinderen leren spraakklanken spreken en toepassen op de in het programma beschreven manier. Met behulp van de Oefenbladgenerator kan de therapeut oefenbladen samenstellen en afdrukken van elke gewenste klankcombinatie. De CD-rom vervangt het Dyspraxieprogramma niet, maar biedt de mogelijkheid naar eigen inzicht therapiemateriaal samen te stellen.

 

»|Leveranciers
 

Pearson: www.pearson-nl.com

 

»|Prijs
 

 
»|Product foto(s)
 


 

<< terug


Door: Anne Heijthuijsen, Petra Mulleners, Patricia Onstein, Thea Swinkels

Voor eventuele typefouten in teksten en prijzen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.