FIKS

»|Product omschrijving
 

• Fonologisch therapieprogramma
• Heldere opzet
• Meer dan 1000 oefeningen oplopend in moeilijkheidsgraad

Doel
Behandelen van fonologische stoornissen.

Doelgroep
De test is bedoeld voor afasiepatiënten. De ervaring leert dat dit programma ook kan worden ingezet bij de behandeling patiënten met een dysartie of bij oudere kinderen en volwassenen met dyslexie.

Beschrijving
FIKS is het eerste fonologisch therapieprogramma voor afasiepatiënten in het Nederlands. Het programma beoogt fonologische parafasieën in ernst en frequentie te verminderen. Fonologische stoornissen komen vaak voor bij patiënten met een conductie-afasie, afasie van Broca en Wernicke afasie. De inhoudswoorden in de spontane taal kunnen dan zodanig verbasterd zijn, dat de betekenis onduidelijk wordt. Er kunnen fonematische parafasieën voorkomen (‘metro’ wordt ‘letro’) fonematisch verbale parafasieën (‘haan’ wordt ‘baan’) en fonematische neologismen (‘ananas’ wordt ‘aselas’).

 

»|Leveranciers
 

Pearson: www.pearson-nl.com

 

»|Prijs
 

 

 
»|Product foto(s)
 


 

<< terug


Door: Anne Heijthuijsen, Petra Mulleners, Patricia Onstein, Thea Swinkels

Voor eventuele typefouten in teksten en prijzen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.