Metaphonbox

»|Product omschrijving
 

Compleet instrument voor onderzoek en behandeling van fonologische problemen bij kinderen
• Meer dan 1000 minimale woordparen gesorteerd op begin- en eindklank
• CD-rom met afbeeldingen en printsjablonen

Doel
Onderzoek en behandeling van fonologische stoornissen.

Doelgroep
Kinderen van 3;6 jaar tot 6;0 jaar.

Beschrijving
De Metaphonbox bestaat uit een onderzoeksdeel en een therapiedeel. Het onderzoeksdeel bestaat uit screening (42 woorden), processpecifiek onderzoek (158 woorden) en evaluatie
(4 x 142 woorden). Het therapiedeel bevat materiaal en suggesties voor behandeling. Voor het onderzoeksdeel is gekozen voor de meest voorkomende fonologische vereenvoudigingsprocessen bij Nederlandse kinderen. (Beers, 1995). In totaal worden er 13 processen onderzocht: Substitutieprocessen: Stopping van fricatieven; Fronting van velaren; Devoicing; Gliding van liquidae; Backing; H-zatie; Lateralisatie; Dentalisatie en Denasalisatie.
Syllabestructuurprocessen:Initiale consonantdeletie; Finale consonantdeletie; Initiale clusterreductieen  Finale clusterreductie/deletie. Alle onderzoeksonderdelen bevatten afbeeldingen met behulp waarvan het doelwoord kan worden uitgelokt.

Daarnaast bevat de Metaphonbox materiaal voor de behandeling van fonologische stoornissen. Met behulp van een uitgebreide verzameling afbeeldingen en lijsten met meer dan duizend minimale woordparen (gesorteerd op zowel begin- als eindklank) kunnen allerhande klankspelletjes worden gedaan. De plaatjes zijn beschikbaar op CD-rom en kunnen door de logopedist naar believen in allerlei formaten worden uitgeprint. De therapiemethode van Metaphon wordt uitvoerig beschreven in het bij Pearson verschenen boek Fonologische stoornissen – Behandeling van kinderen volgens de Metaphontherapie
(Howel l& Dean 1998. Vertaald door W. Leijdekker).

 

»|Leveranciers
 

Pearson: www.pearson-nl.com/

 

»|Prijs
 

 

 
»|Product foto(s)
 


 

<< terug


Door: Anne Heijthuijsen, Petra Mulleners, Patricia Onstein, Thea Swinkels

Voor eventuele typefouten in teksten en prijzen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.