TenT

»|Product omschrijving
 
(1999) L. Schlichting & T. de Koning

Taalverwerving en Taalachterstand (TenT) is een taalprogramma voor kinderen met een grammaticale en lexicale taalachterstand. Het is een uitbreiding en herziening van Functionele Imitatie van Taalstructuren (FIT). TenT biedt behandelingsmogelijkheden voor de ontwikkeling van de éénwoordzin tot en met de samengestelde zin. Daarmee richt TenT zich op het taalniveau van het jonge kind van 14-15 maanden tot het gemiddelde taalniveau van rond de 4 jaar. Niet de leeftijd vormt het uitgangspunt voor de behandeling, maar het niveau van de expressieve taalontwikkeling. TenT is bedoeld voor het aanleren van zinsbouw en woordenschat aan kinderen, om de minimale taalvaardigheid voor het vruchtbaar volgen van het primaire onderwijs vanaf groep 1 mogelijk te maken.

TenT behandelt in 6 niveaus van oplopende moeilijkheidsgraad 90 syntactische structuren die veel voorkomen in de taal van jonge normaal sprekende Nederlandse kinderen (bijv. onderwerp + werkwoord, het lidwoord en het voltooid deelwoord).

De syntactische structuren worden ingebed in taalspelletjes zodat de taal geleerd wordt in een communicatieve context. Deze spelletjes sluiten nauw aan bij de belevingswereld van kinderen.

TenT bevat daarnaast per niveau een woordenlijst. Deels worden deze woorden in de oefeningen aangeboden, de overige woorden kunnen naar keuze worden getraind. De woordenlijsten vormen samen een ‘basiswoordenlijst’ van 1000 woorden. De selectie van syntactische structuren en woordenlijsten is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Doel:                      Het aanleren van zinsbouw en woordenschat aan kinderen.

Doelgroep:             Kinderen met een taalniveau tot 4 jaar.

 

»|Leveranciers
 

Pearson: www.pearson-nl.com

 

»|Prijs
 

 

 
»|Product foto(s)
 


 

<< terug


Door: Anne Heijthuijsen, Petra Mulleners, Patricia Onstein, Thea Swinkels

Voor eventuele typefouten in teksten en prijzen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.