Zeg het maar helemaal

»|Product omschrijving
 

‘Zeg het maar helemaal’ is een logopedisch behandelprogramma waarmee kinderen met taalstoornissen kunnen leren volledige zinnen te produceren.
Wanneer, door verschillende oorzaken, iemand problemen heeft met het vormen van zinnen, dan kan het voorkomen dat door tijdgebrek de zinsrepresentatie voortijdig vervalt. Volgens de adaptatietheorie van Kolk en Heeschen wordt dan vaak geprobeerd door adaptaties toch de gewenste mededeling te produceren. Het taalgestoorde kind past zich aan door woorden en vervoegingen weg te laten en door in elliptische zinnen te spreken. Dit wordt agrammatisme genoemd. Deze ‘verkorte en vereenvoudigde‘ vorm van spreken is dus niet een direct gevolg van de stoornis zelf, maar een gevolg van adaptaties. Wanneer geprobeerd wordt deze adaptaties, met name de omissies, op te heffen, wordt
de capaciteit voor het bouwen van zinnen getraind.

De twee hoofdlijnen van het programma zijn:
1. Zinsbouwoefeningen die oplopen van eenvoudig naar complex;
2. Het vormen van zinnen die bestaan uit twee tot maximaal tien woorden.

Ieder oefenitem bestaat uit een opdracht om een zin te vormen. Dit gebeurt steeds door uitlokking met behulp van materiaal. Omdat er slechts één antwoord correct is, namelijk de opgeroepen volledige zin, is ontsnapping door adaptatie niet mogelijk. Bij de uitlokking worden zólang gedragstherapeutische technieken gebruikt tot de zin compleet is geproduceerd. Het programma bestaat uit 60 sessies van 4 oefeningen. Eén oefening is erop gericht iets nieuws te leren, dus een meer complexe of langere zin. Eén oefening is een herhalingsoefening. In een derde oefening wordt nieuwe stof in een andere context aangeboden. De sessie eindigt meestal met een generalisatieoefening naar de spontane spraak.

Men kan het programma in zijn geheel, maar ook gedeeltelijk gebruiken. Men kan ook een keuze maken uit de talrijke oefeningen, mits de volgorde wordt aangehouden. Wanneer 15% van de woorden van een taalsample weggelaten wordt, is er een indicatie is om het programma te gaan gebruiken. Dit kan al vanaf de leeftijd van 4 jaar.

Doel
Leren produceren van volledige zinnen.

Doelgroep
Kinderen vanaf 4 jaar met een syntactische stoornis.


De complete set bestaat uit:
ZEG 'T Handleiding
ZEG 'T Programmaboek
ZEG 'T Doosje kaartjes werkwoorden
ZEG 'T Doosje kaartjes huis
ZEG 'T Doosje kaartjes plaatsbepaling
ZEG 'T Doosje kaartjes woordsoorten
ZEG 'T Vertelplaat 'verjaardag'
ZEG 'T Hij/zij-plaat
ZEG 'T Kartonnen scherm

 

»|Leveranciers
 

Pearson: http://www.pearson-nl.com/

 

»|Prijs
 

 

 
»|Product foto(s)
 


 

<< terug


Door: Anne Heijthuijsen, Petra Mulleners, Patricia Onstein, Thea Swinkels

Voor eventuele typefouten in teksten en prijzen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.