Een mond vol taal

»|Product omschrijving
 

"een mond vol taal" is een (hulp-) Programma Mondelinge Taalvaardigheid voor groepen kinderen die problemen hebben met taal en communicatie. "een mond vol taal" is ingedeeld in drie hoofdgebieden. Ieder hoofdgebied is weer ingedeeld in drie leerstofgebieden. Zo ontstaat het volgende schema. In de lessen komt dit negenveld steeds weer terug. Hierdoor kan men in één oogopslag zien aan welke leerstofgebieden aandacht wordt besteed. Uitgangspunt is dat taal in een communicatieve situatie wordt gebruikt en "een mond vol taal" is thematisch cursorisch opgebouwd. Veertien thema's van 10 lessen zijn verdeeld over twee ringbanden (een A en B deel). De thema's passen in de belevingswereld van kinderen zoals: het lichaam, eten, vrij/vakantie.

 

Eerst worden de vaardigheden aangeleerd. Door middel van spelletjes, drama en rollenspel worden ze daarna ingeoefend, gememoriseerd en geïntegreerd.

 

"een mond vol taal" bestaat uit:

•2 ringbanden (± 560 pagina's), waarin opgenomen: 140 voorgestructureerde lessen; meer dan 200 spelvormen en/of getekende vertel- en kopieerbladen o.a. duetten, kwartetten, boeko-bako etc.

•Speldoos met 2 x 10 lespictogrammen, draaiwielen en kaartjes pictotaal.

•2 x een handleiding (± 50 pagina's) met o.a. lijsten voor observatie, selectie taaltraining en evaluatie; tal van tips en aanvullende mogelijkheden voor taaltraining, etc.

 

DOEL:     Het doel bij het inoefenen is vaak tweeledig. Ten eerste 

               worden de vaardigheden zelf geleerd. Daarnaast geeft het

               oefenen van een vaardigheid ook een mogelijkheid om het

               taalgebruik te oefenen. Zo kan een duetspel, dat bedoeld is

   om werkwoordsvormen te oefenen, gebruikt worden om op de 

   beurt te leren  wachten, relevante vragen te leren stellen enz.

DOELGROEP: "een mond vol taal" is een trainingsprogramma bedoeld

                        voor kinderen van mentaal 5 tot 9 jaar die problemen 

                        hebben met de mondelinge taal. Deze problemen kunnen

                        betrekking hebben op de taalinhoud, de taalvorm of het 

                        taalgebruik.

 

»|Leveranciers
 

Niet meer leverbaar

 

»|Prijs
 

 

 
»|Product foto(s)
 


 

<< terug


Door: Anne Heijthuijsen, Petra Mulleners, Patricia Onstein, Thea Swinkels

Voor eventuele typefouten in teksten en prijzen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.