Curriculum schoolrijpheid

»|Product omschrijving
 

Deel 1: Observatie en programmering van de ontwikkeling van kinderen met vroeg optredende leermoeilijkheden

Met Curriculum schoolrijpheid, deel 1 hebt u een instrument in handen om kinderen met vroeg optredende leerstoornissen te kunnen ontdekken. Het observatiesysteem is opgebouwd uit een aantal schalen voor de volgende onderdelen:

 • sociale ontwikkeling;
 • redzaamheid;
 • functieontwikkeling;
 • motorische ontwikkeling;
 • handvaardigheid;
 • spel.
Aan het observatiesysteem is een behandelingsprogramma gekoppeld, dat voor ieder onderdeel op elk gewenst moment hulp kan bieden voor kinderen die in hun ontwikkeling achterblijven. 

Deel 2a: Auditieve training

In Curriculum schoolrijpheid, deel 2a wordt het onderdeel functieontwikkeling voor groep 1 en 2 verder uitgewerkt. Het programma is een zelfstandige deelleergang auditieve training, waarin uitgewerkte oefeningen en aanwijzingen verwerkt zijn.
Er wordt systematisch aandacht besteed aan:

 • auditieve functieontwikkeling;
 • auditieve training;
 • auditieve discriminatie;
 • auditieve analyse en synthese;
 • auditief geheugen. 

Oefenmateriaal auditieve training

In de loop der jaren is in het onderwijs steeds meer de noodzaak en het nut van auditieve training gebleken. Ten behoeve daarvan is Deel 2a aangevuld met specifiek oefenmateriaal. Dit Oefenmateriaal auditieve training is bestemd voor de oudste kleuters en voor kinderen van groep 3 en 4.
Het biedt u een hulpmiddel om het programma Auditieve training effectiever te gebruiken in de klassensituatie. Het kan naast elke leesmethode gebruikt worden. Het materiaal komt tegemoet aan de individualisering van het aanvankelijk lees- en spellingonderwijs en biedt de mogelijkheid tot organisatie in leervorderingengroepen.
Voor optimaal gebruik is het oefenmateriaal in drie pakketten verdeeld.

 • Pakket 1 bevat de werkbladen bij niveau 1 en 2 en het groepsinstructiemateriaal voor niveau 1 en 2 van Auditieve training.
 • Pakket 2 bevat het groepsinstructiemateriaal voor niveau 3 en de handleiding bij niveau 3, 4 en 5.
 • Pakket 3 bevat de werkbladen voor de niveaus 3, 4 en 5.
 • Pakket 1 is bij uitstek geschikt voor de oudste kleuters, de pakketten 2 en 3 zijn vooral voor groep 3 bedoeld. 

Deel 2b: Instapproeven

De Instapproeven in deel 2b van het Curriculum schoolrijpheid bieden u een bruikbaar instrument om bij individuele leerlingen de gewenste beginsituatie voor het leesonderwijs vast te stellen en om vorderingen in het aanvankelijk lezen en spellen te toetsen. Wanneer de vorderingen gering zijn, omdat het kind bepaalde deelvaardigheden van het aanvankelijk lezen en spellen nog onvoldoende beheerst, is het programma Auditieve training (deel 2a en het daarbij horende oefenmateriaal) het aangewezen hulpmiddel om deze vaardigheden systematisch te oefenen.

Deel 2b bestaat uit:

 • handleiding en verantwoording (gebonden boek);
 • toetsboekje niveau 3-4-5;
 • set kopieerbladen.

Deel 2b vormt samen met deel 2a (incl. het oefenmateriaal) een deelleergang ter ondersteuning van kinderen met vroeg optredende leermoeilijkheden bij het voorbereidend en aanvankelijk lees- en spellingonderwijs.

Deel 4: Taaltraining

Deel 4: Taaltraining is ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar met stoornissen of achterstanden in hun taalontwikkeling.
De oefeningen richten zich primair op training van de mondelinge taalvaardigheid en zijn opgebouwd in kleine stapjes. Het programma bevat vijf onderdelen:

 • nazeggen;
 • woorden maken;
 • zinnen maken;
 • verhalen vertellen;
 • gesprekken voeren.
Taaltraining bestaat uit:
 • een handleiding voor de leerkracht;
 • hulpmateriaal voor de leerlingen in de vorm van werkbladen;
 • observatie- en registratiemodellen in de vorm van kopieerbladen. 

Deel 5: Geheugentraining

Deel 5. Geheugentraining geeft antwoord op vragen als: hoe begeleid je kinderen die:

 • de kleurnamen steeds vergeten?
 • problemen hebben op het gebied van het auditieve, visuele, motorische en tactiele geheugen?
 • steeds vergeten wat ze moeten doen?
 • vergeten hoe ze een som moeten uitrekenen?
 • jaartallen vergeten?
 • moeite hebben om zelfstandig iets te leren en te onthouden? Enz.
U kunt Geheugentraining klassikaal aanbieden om de kinderen te leren hoe ze hun kennis en vaardigheden beter kunnen onthouden. Maar het programma is ook onmisbaar bij de begeleiding van kinderen met leerproblemen. Veel activiteiten kunnen kinderen samen uitvoeren.
Het programma is gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar in het gewone en speciale basisonderwijs. 
 

»|Leveranciers
 

Niet meer leverbaar

 

»|Prijs
 

 

 
»|Product foto(s)
 


 

<< terug


Door: Anne Heijthuijsen, Petra Mulleners, Patricia Onstein, Thea Swinkels

Voor eventuele typefouten in teksten en prijzen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.